ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนพื้นที่รับบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มอบหมายให้ นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนพื้นที่รับบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การตัดเย็บผลิตภัณฑ์กระเป๋าหูรูดจากผ้าพิมพ์ลาย) ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ อบต.ลาดหญ้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!