โครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ห่มสไบ - เสื้อลายดอก)

13 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ห่มสไบ - เสื้อลายดอก) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย

1. กิจกรรมนวด คอ บ่า ไหล่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

2. กิจกรรมการผูกเสี่ยว สายสัมพันธ์

3. ลดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

4.  รับชมการแสดงของชมรม ต่างๆ

ณ อาคารอเนกประสงค์ และสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!