กิจกรรมสงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย

11 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า "จัดกิจกรรมสงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย" โดยนำ คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ลาดหญ้า ร่วมกันทำความสะอาดส้วมสาธารณะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!