โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

11 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

โดย นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ อบต.ลาดหญ้า(หลังเก่า) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!