ประชุมชี้แจงและร่วมหารือในการจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

5 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงและร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสม. และตัวแทนชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า..
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!