ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งผลการประเมินได้ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า(วัดเย็นสนิทธรรมาราม) บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!