โครงการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา เพิ่มคุณค่าชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565

24 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น

นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า ประธานเปิดโครงการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา เพิ่มคุณค่าชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพและความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด"หนองแกเกมส์" โดยมี นายสมจิตร เนียมประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 นายธีรเมธ พลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก และคณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองแก ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!