ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา"อบต.ลาดหญ้า คัพ ครั้งที่ 15" ประจำปี พ.ศ.2566

23 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา"อบต.ลาดหญ้า คัพ ครั้งที่ 15" ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่อบต.ลาดหญ้า เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!