ประธานพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

7 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมีประธานสภาฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและคณะครู เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!