การจัดประชาคม โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

18 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.
นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ดำเนินการจัดประชาคม โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา ณ อาคารเอนกประสงค์​บ้านพักทหารพราน และหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก ณ อาคารเอนกประสงค์​บ้านทุ่งนานางหรอก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!