จดหมายข่าว "บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565" ออนไลน์

1 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จ่ายง่าย จ่ายสะดวก ไม่ต้องกลัวโควิด-19

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ ลดสัมผัส ลดเสี่ยง COVID-19 เพียงมีแบบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) หรือ แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร แค่สแกนชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

1. เปิด Application Mobile Banking ของธนาคารที่ท่านต้องการทำธุรกรรม

2. เลือกวิธี สแกนเพื่อชำระเงินผ่าน QR ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มชำระเงินของธนาคารที่แนบไปกับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6)

3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ จากนั้นกด ยืนยัน

4. ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน ตามที่ได้แจ้งไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 034-510629 ต่อ 113 (ในวัน เวลาราชการ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง