ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

3 ก.พ.2565 เวลา 08.45 น.นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยกลไกประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานส่วนตำบล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!