รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

17 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น.นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแก อสม.ออกรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ รร.บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) วัดพุใหญ่เจริญธรรม บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลลาดหญ้า ..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!