ประชุมมอบนโยบายการการบริหารงานภายใน อบต.ลาดหญ้า

10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

10 ก.พ.2565 เวลา 14.00 น. นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยเน้นย้ำและให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการกับประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และขอให้ข้าราชการ พนักงานปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรักใคร่กลมเกลียวร่วมกันปฏิบัติงานโดยคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!