กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอบต.ลาดหญ้า

23 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. จ่าเอกณรงค์ธร สวัสดิ์มี  ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมเดินรณรงค์การแสดงเจตนารมร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ณ พื้นที หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!