ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า(วัดเย็นสนิทธรรมาราม)

21 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

21 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยงานการศึกษา สำนักปลัด อบต.พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า(วัดเย็นสนิทธรรมาราม) เพื่อตรวจประเมิน ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน ณ บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!