ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก

24 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และ รพ.สต.บ้านลาดหญ้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก ตำบลลาดหญ้า เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัส

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!