โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19)

18 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30น. อบต.ลาดหญ้า ได้จัดโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) โดยจ่าเอกณรงค์ธร สวัสดิ์มี ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ลาดหญ้า ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวนทั้ง 7 หมู่บ้าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!