ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​2019​(COVID-19)

13 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จ.อ.ณรงค์ธร​  สวัสดิ์มี​  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล​ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดญ้า เปิดประชุมซักซ่อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​2019​(COVID-19)
วันพฤหัสที่​13​พฤษภาคม​ 2564
เวลา​13.00น.
ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!