กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

18 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายชูชาติ    เสือส่าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมเดินรณรงค์การแสดงเจตนารมร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ณ พื้นทีหมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!