กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจต้านภัยโควิด (Big Cleaning Day)

12 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า กศน.ตำบลลาดหญ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจต้านภัยโควิด - Big Cleaning Day  เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!