อบต.ลาดหญ้า ดำเนินการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

20 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง