ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เรื่อง การใช้ข้อบังคับระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง