สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ตั้งอยู่ที่ 150/4 หมู่ 4 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โทร. 034-588266