ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ