โครงสร้างส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

จ่าเอกณรงค์ธร สวัสดิ์มี