ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!