เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 รายการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 รายการ

 

ที่

 

รายการ

 

จำนวน (หน่วย)

 

1.

 

กระดานไวท์บอร์ด (ฝึกทักษะเด็ก)

 

  5   อัน

 

2.

 

คิดเขียนเรียนสนุก

 

  5   ชุด

 

3.

 

ชุดเกมคำถาม-คำตอบ

 

  5   ชุด

 

4.

 

กระเป๋าหุ่นมือชุดสัตว์

 

  3   ชุด

 

5.

 

กระเป๋าหุ่นมือชุดคน

 

  3   ชุด

 

6.

 

กระพรวนมือส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กและพัฒนาการด้านอารมณ์

 

10   ชุด

 

7.

 

ชุดซีดีนิทานคุณธรรมพร้อมหุ่นนิ้วประกอบการเล่านิทาน 14 ตัว

 

  3   ชุด

 

8.

 

หุ่นถุงมือนิ้ว 5 หน้า

 

  3   ชุด

 

9.

 

ชุดหุ่นชัก (4ตัว/ชุด)

 

  3   ชุด

 

10.

 

โดมิโนตัวเลข

 

10   ชุด

 

11.

 

โดมิโนผลไม้

 

10   ชุด

 

12.

 

โดมิโนในผัก

 

10   ชุด

 

13.

 

เกมจับคู่ภาพสัตว์กับอาหาร

 

10   ชุด

 

14

 

เกมจับคู่ภาพสัตว์กับที่อยู่

 

10   ชุด

 

15.

 

เกมจับคู่พยัญชนะต้น

 

10   ชุด

 

16.

 

ภาพตัดต่อสวนสัตว์

 

20   ชุด

 

17.

 

นาฬิกาจำลอง

 

10   ชุด

 

18.

 

ภาพตัดต่อร่างกาย

 

10   ชุด

 

19.

 

ราวผสมคำภาษาอังกฤษ

 

 1   ชุด

 

20.

 

เกมปริศนาภาษาไทย

 

 1   ชุด

 

21.

 

เกมจับคู่พยัญชนะไทย

 

10  ชุด

 

22.

 

แฟลชไดร์ ขนาด 32 GB

 

 1   ชุด

 

23.

 

แฟลชไดร์ ขนาด 16 GB

 

 4   ชุด

 

24.

 

ปากกาเคมี

 

 3  โหล

 

25.

 

กระดาษสี

 

 6  โหล

 

26.

 

กาวยู้ฮู

 

20  หลอด

 

27.

 

แฟ้มใหญ่สีดำ

 

 5  โหล

 

28.

 

ซองพลาสติกอ่อนใส่แฟ้ม

 

20  ห่อ

 

29.

 

แผ่นซีดี

 

 2  กล่อง

 

30.

 

กระดาษเอ 4

 

20  รีม

 

31.

 

กาว 2 หน้าอย่างหนา

 

12  ม้วน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!