ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน ชนิด LED บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านท่าหวี เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 หมู่ที่ 4

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง