เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 32 ชุด และ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกลางแจ้ง ณ บ้านจันอยุ หมู่ที่ 5 จำนวน 20 ชุด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!