เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมุ่ที่ 1 กว้าง 23 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 621.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!