รับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อดำเนินการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กำหนดเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เยาวชนที่สนใจสามารถขอใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง