โครงการบูรณาการต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ชื่อ "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ประจำปี 2560

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

 

14 ก.ค.60 เวลา 08.30 น. นายกชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ชื่อ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560 และร่วมปลูกต้นไม้ ณ.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" หมู่ที่ 3 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะผู้ปกครอง ครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ประมาณ 150 คน..

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง