วิธีการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำวิธีการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2560 ดังนี้
 
1. เพาะกล้า วันที่ 5 สิงหาคม 2560
2. ย้ายกล้าปลูก 15 สิงหาคม 2560
3. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดอกดาวเรืองเริ่มออกดอก (อายุ 55 วัน)
 
ซึ่งจะทำให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งนานไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวิธีดูแลต้นดาวเรือง ดังนี้
 
- เมื่อต้นดาวเรืองอายุ ประมาณ 15 - 25 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชา ต่อต้น
- อายุ 21-25 วัน ปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งก้าน โดยปลิดยอดบริเวณเหนือใบคู่ที่ 2 นับจากโคนต้น
- อายุ 35 - 45 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนชา ต่อต้น
- อายุเริ่มปลูกจนถึงออกดอก ประมาณ 55-60 วัน และจะบานสะพรั่งไปจนถึง 31 ตุลาคม 2560
- การดูแลรักษา เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย รดน้ำพอชุ่มให้สม่ำเสมอ
 
อยากให้เดือนตุลาคมนี้ มีดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง