งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา และร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 09.00 น.อบต.ลาดหญ้าโดยนายกชูชาติ เสือส่าน ร่วมกับทต.ลาดหญ้า ร.29 และโรงเรียนทุกโรงเรียน ชุมชนในเขตตำบลลาดหญ้า ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแห่เทียนจำนำพรรษาและร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยกลุ่มพลังมลชนเข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง