โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์) ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า ให้แก่ประชาชน นักเรียน ที่จิตอาสาโดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการทำจาก กศน.ตำบลลาดหญ้า และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้าน กองพลทหารราบที่ 9 กลุ่มแม่บ้าน อสม. โรงเรียนในเขตตำบลลาดหญ้า 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง