โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 10.00 น. ท่านนายกชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลาดหญ้าโดยบูรณาการร่วมกับกำลังพลฝ่ายทหารจากกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 และเจ้าพนักงานดับเพลิงจากเทศบาลตำบลปากแพรก เทศบาลตำบลหนองบัวเข้าร่วมฝึกโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ พนักงาน อบต.ลาดหญ้าเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ.บริเวณอาคารเอนกประสงค์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง