โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.ลาดหญ้า ประจำปี พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

...ในระหว่างวันที่ 21 - 28 ก.พ.60 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ากำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลลาดหญ้า มีบริการต่าง ๆ อาทิ บริการรับชำระภาษี ฝึกอาชีพ/บริการเสริมสวย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบริการนวดแผนไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง