พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้าคัพ" ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

...๑๐ ก.พ.๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้ทำพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้าคัพ ครั้งที่ ๑๒" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หมู่ ๔ บ้านท่าหวี โดยมีท่านนายกชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลลาดหญ้า พนักงาน อบต. พี่น้องประชาชนในตำบลลาดหญ้า ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา ๓ ประเภทได้แก่ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ก.พ.๖๐ ...

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง