ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธของสัปดาห์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

...วันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายกชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า นำคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งจิตใจและร่างกาย พร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง