ร่วมงานกิจกรรมถวายอาลัย และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

...วันที่ 5 ธันวาคม 59 นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมถวายอาลัยเป็นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ.ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังแผ่นดินสืบสานปณิธานของพ่อหลวงต่อไป ขอขอบคุณส่วนราชการทุกหน่วย ข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวตำบลลาดหญ้า ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง