โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พ.ย.59 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบประเมินผลกการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ในระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.59 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 45 คน ณ.ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง