สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายจ่ายเพื่อการลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!